Změna výběru stravného !

 

S předstihem upozorňujeme rodiče

na změnu ve výběru stravného a školného

od září 2014 !

 

Stravné a školné se bude platit vždy měsíc předem !

 

To znamená, že na měsíc září 2014 bude výběr již

v srpnu a to

úterý 26. srpna 2014 od 6.00 hod. do 14.00 hod.

středa 27. srpna 2014 od 6.00 hod. do 16.00 hod.

 

Termíny v dalších měsících budou vždy zveřejněny

s předstihem.

 

Pokud nebudou platby provedeny,může ředitelka MŠ zahájit správní řízení o vyloučení dítěte z docházky do MŠ.