Dokumenty MŠ

 

Žádáme Vás, abyste nekopírovali a nešířili žádné informace Mateřské školy Moravská, které jsou umístěny na těchto webových stránkách.

Jsou zde pouze pro čtení.

Tyto informace jsou vyvěšené na nástěnce v každé šatně oddělení a v ředitelně Mateřské školy.

Děkujeme.