Spolupráce se základní školou v Havířově-Šumbarku, Moravská 29

Cílem spolupráce

 • je usnadnění dětem předškolního věku vstupu do ZŠ

 • seznamování děti s prostředím základní školy

 • oslovení rodičů dětí prostřednictvím prezentace základní školy

 • vzájemné vyměňování zkušenosti mezi pedagogy obou škol

Společných akcí se zúčastní děti předškolního věku ze všech oddělení.

Říjen

 • Podzimní toulky přírodou
Vycházka, návštěva školní jídelny

Listopad

 • Interaktivní tabule
 • Návštěva školní družiny
Seznámit se s prostory

Prosinec

 • Christmas
 • Vánoce v MŠ
Zapojení dětí do hodiny angličtiny
Návštěva dětí ZŠ na besídce

Leden

 • Sportovní dopoledne v tělocvičně ZŠ
 • Hrajeme si s barvou
 • Zápis do 1. tříd
Společné sportovní hrátky, malování a informace rodičů k vstupu do ZŠ

Únor

 • Zimní dopoledne
 • Návštěva v MŠ
Společné hry na sněhu, prohloubení vztahů mezi dětmi

Březen

 • Easter
Hrátky s angličtinou

Duben

 • Sportovní dopoledne v MŠ
Společné sportovní hry

Květen

 • Pěvecké dopoledne
Prezentace dětí v ZŠ

Průběžně

 • Cvičení v ZŠ
Lze každý čtvrtek

Aktuálně

 • Informace pro rodiče
Vyvěšování termínů akcí ZŠ v MŠ