Provozní řád školní jídelny

 

 

Mateřské školy Moravská, Havířov-Šumbark
okres Karviná

 

 

Součástí naší MŠ je moderně vybavená kuchyň, v které se pro děti připravují a vaří svačiny a obědy podle zdravých norem.

 

 

Rozvrh podávání jídel

 

1. oddělení Berušky

dopolední svačina 8.45 hod.

oběd                  11.40 hod.

odpolední svačina 14.00 hod.

 

2. oddělení Broučci

dopolední svačina 8.45 hod.

oběd                  11.40 hod.

odpolední svačina 14.00 hod.

 

3. oddělení Kočičky

dopolední svačina 8.45 hod.

oběd                  11.40 hod.

odpolední svačina 14.00 hod.

 

4. oddělení Motýlci

dopolední svačina 8.45 hod.

oběd                  11.40 hod.

odpolední svačina 14.00 hod.

 

5. oddělení Sluníčka
dopolední svačina 8.45 hod.

oběd                  11.40hod.

odpolední svačina 14.00hod.

 

 

 

Ceny stravného 

děti do 7 let

děti od 7 let (ve šk.roce 15/16)

Dopolední svačina

 9,- Kč

 9,-Kč

Oběd

 18,- Kč

 20,- Kč

Odpolední svačina

 6,- Kč

 6,- Kč

 Celodenní stravování

33,- Kč/1den

35,- Kč/1den

 

 

Polodenní stravování oběd + jedna svačina, pouze za předpokladu, že dítě odchází po celý měsíc každý den po obědě domů - po předchozí domluvě (nejpozději do 15. předchozího měsíce) s vedoucí ŠJ MŠ.

V případě změny z polodenního stravování na celodenní nutno také tuto skutečnost nahlásit jak výše uvedeno ve ŠJ MŠ.

Odchází-li dítě vyjímečně po obědě domů, odpolední svačina se mu počítá a dítě dostane domu trvanlivou potravinu (ovoce, oplatku, müsli tyčinku).


 

Způsob odhlašování

Děti se omlouvají i přihlašují DEN PŘEDEM do 13.00 hod.

V případě pozdějšího příchodu do MŠ po 8 hod. (návštěva lékaře), nutno tuto skutečnost nahlásit předem nebo zavolat do MŠ do 8 hod.

Při náhlé nepřítomnosti lze si oběd vyzvednout do jídlonosiče od 11.30 -11.40 hod. přímo ve školní kuchyni. Na dveřích je obrázek kuchaře.

 

Úhrada stravného

Hotovostně přímo v kanceláři vedoucí ŠJ

Bezhotovostním stykem - převodem z účtu

Číslo účtu MŠ pro úhradu stravného: 19-3497430287/0100

Složenkou

 

 

Po dobu nepřítomnosti v MŠ nemá dítě na stravování nárok.

 

 

 

Závaznost pro: zákonné zástupce dětí a pracovníky MŠ