Poděkování

20.03.2018 10:42

Děkujeme rodičům

Sofinky Galaňukové z oddělení Kočiček

za finanční dar ve výši 10 000 Kč.