Poděkování

06.08.2014 17:35

 

Děkujeme rodičům dětí z oddělení Sluníček

Bc. Ondřeji Vavříčkovi

ing. Šárce Dvořákové

a občanskému sdružení ZAŠUM

za spolupráci při tvorbě a realizaci projektu

 

ŠKOLNÍ ZAHRADA JAKO EKOLOGICKÁ UČEBNA POD ŠIRÝM NEBEM.

 

Grant pro naší MŠ byl poskytnut

Nadaci OKD