Vážení rodiče a milé děti, vítáme Vás na stránkách MŠ Moravská.

 * * * AKTUÁLNĚ * * *

Jídelníček

21. května - 25. května 2018

Výběr stravného a školného

úterý 29. května 2018

středa 30. května 2018

Kouzelník v MŠ

úterý 5. června 2018
 

Hrátky v MŠ

každé úterý

od 13. února 2018 do 29. května 2018

 Akce pro děti: MŠ pořádá pro děti během školního roku mnoho akcí.

 

  • Mikulášská nadílka
  • Vánoce v MŠ
  • Karneval
  • Den dětí
  • Celodenní i polodenní výlety
  • Besídky
  • Plavecká škola Delfínek pro starší děti - není povinné
  • Spolupráce s KDPB, KDLJ Havířov a Divadlem loutek v Ostravě
  • Objednáváme divadelní představení přímo do budovy MŠ
  • a další

 

Mateřská škola Moravská 14/404 se zapojila od 1. září 2016 do projektu s názvem DVPP pro pedagogy MŠ Moravská. Projekt je realizován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je hrazen z prostředků státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu. Projekt je zaměřen na podporu na vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří absolvují semináře k rozvoji čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů. Z finančních prostředků projektu jsme personálně posílili mateřskou školu o pozici chůvy k integraci dvouletých dětí do MŠ.