Provoz MŠ

 

Mateřská škola je celodenní, s provozem od 6.00 hod. - do 16.30 hod. každý den kromě soboty, neděle a svátků. MŠ je uzavřená o letních prázdninách 1 měsíc - v této době je pro děti zajištěn náhradní provoz na MŠ Petřvaldská Havířov-Šumbark.

 

Organizace provozu v MŠ

 

  • 6.00 hodin - MŠ se otevírá na 1. oddělení /Berušky/ MŠ. Zde se scházejí a hrají si děti ze všech oddělení MŠ až do příchodu svých třídních učitelek.
  • 7.00 a 7.30 hod. - se otevírají ostatní oddělení (dle provozu každého oddělení, který je vypsán na daném oddělení).
  • 8.30 hod. - MŠ se uzamyká.
  • 12.15 - 12.40 hod. - po obědě se děti rozcházejí ze svých oddělení. Poté se MŠ opět uzamkne.
  • 14.15 hod. - odpoledne se MŠ otevírá a děti se rozcházejí domů. Děti, které se nerozejdou do 15.30 hod. ze svého oddělení, odcházejí s p. učitelkou opět na 1. oddělení, odkud odcházejí domů až do 16.30 hod.
  • 16.30 hod. - MŠ se uzamyká.

 

Rodiče mohou po dohodě s učitelkou vodit i vyzvedávat své dítě i v jinou dobu než je stanoveno provozem.

 Režim dne 

 

6.00 - 8.30 hod. scházení dětí, hry, řízené i spontánní činnosti dětí, cvičení

8.30 - 8.45 hod. hygiena, dopolední svačina

8.45 - 9.30 (10.00) hod. spontánní i řízené činnosti (cvičení)

10.00 - 11.30 hod. pobyt venku dle počasí

11.40 - 12.30 hod. oběd, hygiena, rozcházení dětí po obědě domů

12.30 - 14.00 hod. odpočinek dětí (podle věku a potřeby dětí)

14.00 - 16.30 hod. odpolední svačina, hry, rozcházení dětí domů

 

Režim dne je pouze orientační a je velice pružný, záleží na momentální situaci.

 

Pevně stanovená je pouze doba jídla  

 

8.30 - 8.45 hod. dopolední svačina

11.40 - 12.00 hod. oběd

14.00  hod. odpolední svačina