Zástupce ředitelky

Lenka Šefránková

Zást. ředitelky

- pracuje s dětmi v 5. oddělení - Sluníčka