Plán aktivit pro školní rok 2018/2019

  

 

 

Září 2018
 • Zahájení školního roku
 • Třídní schůzky pro rodiče
 • Zahájení sportovní gymnastiky v ZŠ Žákovské
 • Zahájení cvičení v DON BOSKO
 • Zahájení přednášek o zdravém životním stylu
 • Zahájení plaveckého výcviku
Říjen 2018

 • Podzimní hrátky se školáčky
 • Divadlo v MŠ
 • Podzimní olympiáda
 • Polodenní výlet - ZOO Ostrava
Listopad 2018
 • Focení dětí - Vánoce 2018
 • Kouzelník
 • Podzimní hrátky se školáky
 • Logopedická depistáž
Prosinec 2018
 • Mikuláš v MŠ - spojeno s divadelním představením
 • Vánoce v MŠ
 • Vánoční odpoledne s rodiči - rozsvícení vánočního stromu
 • Vánoční dopoledne v MŠ
 •  Čertí den
 • ZUŠ L.Janáčka - Možná přijde i Mikuláš
 • Vánoční pohádka - divadlo
 • Svět techniky Ostrava
 •  
Leden 2019
 • Zápis do ZŠ
 • Účast na Dni otevřených dveří v ZŠ Moravské
 • Účast na Dni otevřených dveří v ZŠ gen. Svobody
 • Lyžařský výcvik
 • Pokusy v MŠ
 • Beseda - Zdraví dětem
 • Sezení s pedag. pracovníky
Únor 2019
 • Zahájení adaptačního programu
 • Sférické divadlo
 • Kouzelník Kellner
Březen 2019
 • Karneval - školní
 • Karneval pro předškoláky v základní škole
 • Účast na Dni otevřených dveří v základní škole
Duben 2019
 • Čarodejnické dopoledne
 • Velikonoce v MŠ
 • Dopravní hřiště na ul. Místní
 • Dravci v mateřské škole
 • Muzikál Pasáček vepřů
 • Den otevřených dveří v naší MŠ
Květen 2019
 • Den otevřených dveří
 • Zápis dětí do MŠ
 • Třídní besídky ke Dni matek
 •  
 •  
Červen 2019
 • Celodenní výlety
 • Rozloučení s předškoláky
 • Oslavy MDD
 • Návštěva u záchranných složek
 • Zahradní slavnost
Červenec 2019
 •  
Srpen 2019
 •