Plán aktivit pro školní rok 2016/2017

  

 

 

Září 2016
 • Zahájení školního roku
 • Třídní schůzka pro rodiče
 • Divadlo v MŠ
 • Výchovně vzdělávací koncert
Říjen 2016
        Divadlo v MŠ
        Zahájení výuky jazyka anglického
        Podzimní hrátky se školáčky
Listopad 2016
 • Týden duchů
 • Divadlo v MŠ
 • Focení dětí v MŠ - Vánoce
 •  
 •  
Prosinec 2016
 • Mikuláš v MŠ - spojeno s divadelním představením
 • Vánoce v MŠ
 • Vánoční dílny s rodiči a rozsvícení vánočního stromu
 • Návštěva útulku MAX v Havířově-Suché
 • Vánoční dopoledne v MŠ
 • Zahájení plavání
 • Logopedická depistáž
 •  
 •  
Leden 2017
 • Zápis do ZŠ
 • Účast na Dni otevřených dveří v ZŠ Moravské
 • Účast na Dni otevřených dveří v ZŠ gen. Svobody
Únor 2017
 • Zahájení adaptačního programu
Březen 2017
 • Karneval
 •  
 •  
Duben 2017
 • Velikonoce v MŠ
Květen 2017
 • Den otevřených dveří
 • Zápis dětí do MŠ
 • Třídní besídky ke Dni matek
 •  
Červen 2017
 • Celodenní výlety
 • Rozloučení s předškoláky
 • Oslavy MDD
 • Návštěva u záchranných složek
Červenec 2017
 •  
Srpen 2017
 •