Spádové obvody mateřských škol

29.03.2017 13:03

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016,

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov

 

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 usnesením č. 611/15ZM/2016 usneslo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Předmět a cíl

 

(1) Předmětem této vyhlášky je vymezení 9 školských obvodů na území statutárního města Havířova k zajištění předškolního vzdělávání dětí v mateřských školách přednostně poblíž místa jejich trvalého pobytu.

 

(2) Každá mateřská škola, zřízená statutárním městem Havířovem, má vymezen školský obvod.

 

(3) Dítě plní předškolní vzdělávání v mateřské škole podle místa svého trvalého pobytu, pokud jeho zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu a tato mateřská škola bude mít volnou kapacitu.

 

Čl. 2

Vymezení pojmů

 

(1) Školským obvodem se pro účely této vyhlášky rozumí část území statutárního města Havířova vymezená v Čl. 4 této vyhlášky.

 

(2) Spádovou mateřskou školou se pro účely této vyhlášky rozumí mateřská škola se sídlem ve školském obvodu, ve kterém má dítě trvalý pobyt.

 

(3) Dítětem se pro účely této vyhlášky rozumí dítě, které dosáhlo věku, pro který je školským zákonem stanoveno předškolní vzdělávání.

 

Čl. 3

Stanovení školských obvodů

 

Na území statutárního města Havířova se stanovují tyto školské obvody:

Školský obvod Havířov

Školský obvod Havířov-Město

Školský obvod Havířov-Podlesí

Školský obvod Havířov-Šumbark

Školský obvod Havířov - Dolní Datyně a Havířov-Bludovice

Školský obvod Havířov-Životice

Školský obvod Havířov - Prostřední Suchá

Školský obvod Havířov-Město a Havířov-Šumbark

Školský obvod Havířov-Šumbark a Havířov - Dolní Suchá.

 

Čl. 4 Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol

 

(1) Školský obvod Havířov je vymezen pro tyto spádové mateřské školy:

a) Mateřská škola ,,U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, se sídlem: 736 01 Havířov - Podlesí, Čelakovského 1240/4 – jen logopedické třídy

b) Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, se sídlem: 736 01 Havířov - Podlesí, Emila Holuba 1403/7 – jen logopedické třídy

c) Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská, příspěvková organizace, se sídlem: 736 01 Havířov – Bludovice, Selská 429/14

Školský obvod Havířov tvoří celé území statutárního města Havířova.

 

 

(2) Školský obvod Havířov-Město je vymezen pro tyto spádové mateřské školy:

a) Mateřská škola Havířov-Město Čs. Armády 5/201, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, Československé armády 201/5

b) Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, Horymírova 1194/7

c) Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, se sídlem: 736 01 Havířov- Město, Lípová 718/15

odloučené pracoviště MŠ K. Čapka, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, Karla Čapka 800/8,

d) Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, A. S. Puškina 908/7a

e) Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, Radniční 619/7

f) Mateřská škola Havířov-Město Resslova 2/497, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, Resslova 497/2

g) Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, Sukova 820/2a

h) Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, se sídlem: 736 01Havířov-Město, Švabinského 993/7

i) Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, U Stromovky 415/60

j) Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, Na Nábřeží 236/5

 

 

Školský obvod Havířov-Město tvoří níže uvedené celé ulice a části ulic s vybranými orientačními čísly:

1. máje, Alšova, Antala Staška, A.S. Puškina, Astronautů, Atriová, Beethovenova, Beskydská, Bieblova, Bludovická, Čajkovského, Česká, Československé armády, Dobrovského, Dvořákova, E.F. Buriana, Edisonova, Eduarda Urxe, Erbenova, Evžena Rošického, Fibichova, Garážnická, Gogolova, Gorkého, Gustava Klimenta, Hakenova, Haškova, Hlavní třída, Horní, Horymírova, Husova, Hybešova, Chopinova, J. A. Komenského, Jana Švermy, Jana Wericha, Jana Žižky, Janáčkova, Jaroslava Seiferta, Jaselská, Jilemnického, Josefa Hory, Jožky Jabůrkové, Jungmannova, K Zámečku, K.V.

Raise, Kapitána Nálepky, Kapitána Vajdy, Karla Čapka, Karvinská, Klidná, Kolmá, Komunardů, Koperníkova, Křižíkova, Lašská, Lázeňská, Lípová, Máchova, Majakovského, Makarenkova, Mánesova, Marie Majerové, Marušky Kudeříkové, Marxova, Matuškova, Mickiewiczova, Mírová, Místní, Mladé Gardy, Moskevská, Mozartova, Na Důlňáku, Na Fojství, Na Prostředňáku, Na Schodech, Na Spojce, Na Špici, Na Vyhlídce, nám. Republiky, Národní třída, Nedbalova, Nerudova, Olbrachtova, Ostrovského, Osvoboditelů, Otevřená, Palackého, Pavlovova, Příčná, Purkyňova, Radniční, Resslova, Rossenbergových, Rovná, S. K. Neumanna, Sadová, Slepá, Slezská, Slovanská, Spádová, Staniční, Stavbařská, Sukova, Svatopluka Čecha, Svornosti, Široká, Šmeralova, Švabinského, Tesařská, Tichá, Tolstého, Třeneckého, Turgeněvova, Tylova, U Koupaliště, U Lesa, U Letního kina, U Motelu, U Stromovky, U Školky, Uzavřená, V Parku, Vančurova, Vardasova, Vítězná, Vítězslava Nezvala, Zednická, Žákovská, Železničářů,

Dlouhá třída: všechna lichá orientační č. 1-71, všechna sudá orientační č. 2-30

Dělnická: všechna lichá orientační č. 1-33, všechna sudá orientační č. 14-22

Formanská: všechna lichá orientační č. 1, 1a, 5-23,

všechna sudá orientační č. 2-26a

17. listopadu: všechna lichá orientační č. 1-39

Mezidolí: všechna sudá orientační č. 2-24

Na Nábřeží: všechna lichá orientační č. 1-141, všechna sudá orientační č. 2-4

Selská: všechna lichá orientační č. 33-77, všechna sudá orientační č. 46-56.

 

 

(3) Školský obvod Havířov-Podlesí je vymezen pro tyto spádové mateřské školy:

a) Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190, se sídlem: 736 01 Havířov-Podlesí, Balzacova 1190/2

b) Mateřská škola ,,U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace, se sídlem: 736 01 Havířov-Podlesí, Čelakovského 1240/4 – jen běžné třídy

c) Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, se sídlem: 736 01 Havířov-Podlesí, Emila Holuba 1403/7 – jen běžné třídy

d) Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319, se sídlem: 736 01 Havířov-Podlesí, Kosmonautů 1319/4

e) Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, se sídlem: 736 01 Havířov-Podlesí, Přímá 1333/8

 

Školský obvod Havířov-Podlesí tvoří níže uvedené celé ulice a části ulic s vybranými orientačními čísly:

Aloise Jiráska, Balzacova, Boční, Čelakovského, Družstevnická, Elišky Krásnohorské, Emila Holuba, Františka Hrubína, Hálkova, Jílová, Jaroslava Vrchlického, Junácká, Jurije Gagarina, Karla Havlíčka Borovského, Karolíny Světlé, Kmochova, Kollárova, Kosmonautů, Krajní, Kubelíkova, Mládežnická, Myslbekova, Nad Terasou, Okrajová, Petra Bezruče, Přemyslova, Přímá, Rušná, Slunečná, Studentská, Škroupova, Šrámkova, Tajovského, Točitá, U Hájenky, U Stadionu, V Zátiší, Želivského,

17. listopadu: všechna sudá orientační č. 2-36, 58

Dlouhá třída: všechna lichá orientační č. 73-117, všechna sudá orientační č. 32-58

Na Nábřeží: všechna sudá orientační č. 8-14.

 

 

(4) Školský obvod Havířov-Šumbark je vymezen pro tyto spádové mateřské školy:

a) Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, se sídlem: 736 01 Havířov-Šumbark, Mládí 1147/23

b) Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, se sídlem: 736 01 Havířov-Šumbark, Okružní 1070/1a

c) Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace, se sídlem: 736 01 Havířov-Šumbark, U Jeslí 894/4

 

Školský obvod Havířov-Šumbark tvoří níže uvedené celé ulice:

Akátová, Anglická, Boženy Němcové, Čapí hnízdo, Dr. Janského, Dukelská, Emy Destinnové, Generála Svobody, Heleny Malířové, Hřbitovní, Chrpová, Jarošova, Jedlová, Klimšova, Kochova, Konzumní, Korunní, Krátká, Ladova, Letní, Lidická, Lomená, Marie Pujmanové, Mládí, Moravská, Na Kremplách, Na Parceli, Nákupní, nám. T.G. Masaryka, Nová, Obránců míru, Odboje, Odlehlá, Okružní, Opletalova, Orlí, Osadnická, Ostravská, Petřvaldská, Podlesní, Polní, Požárnická, Růžová, Řadová, Slovenského národního povstání, Smetanova, Smrková, Sokolská, Střední, Sýkorova, Šenovská, Šípková, Školní, Tovární, U Jelena, U Jeslí, U Nádraží, U Parkoviště, U Tesly, U Točny, U Závor, Učňovská, V.K. Klicpery, V Zahradách, Vedlejší, Výletní, Wolkerova, Zahradní, Zvonková.

 

 

(5) Školský obvod Havířov - Dolní Datyně a Havířov-Bludovice je vymezen pro spádovou mateřskou školu:

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace,

se sídlem: 736 01 Havířov - Dolní Datyně, Občanská 76/11

se sídlem: 736 01 Havířov-Bludovice, Frýdecká 451/39

 

Školský obvod Havířov - Dolní Datyně a Havířov-Bludovice tvoří níže uvedené celé ulice a části ulic s vybranými orientačními čísly:

Borová, Březová, Datyňská, Dělící, Do Údolí, Dubová, Kosí, Květná, Farská, Frýdecká, Havraní, Jasmínová, Javorová, Josefa Kotase, K Lučině, Luční, Na Grůni, Na Hlinikách, Na Hranici, Na Kavkovicích, Na Kempách, Na Lánech, Na Pěšině, Na Sioně, Na Sosně, Na Stezce, Na Záguří, Občanská, Oblouková, Radliční, Rodinná, Rohová, Prostřední, Soví, Spojná, Strmá, Svážná, Šeříková, Těšínská, Turistická, U Dubu, U Jednoty, U Kasperčoka, U Kostela, U Lesíka, U Lipek, U Mlýnku, U Mýta, U Nádrže, U Potoka, U Statku, U Stružníku, U Zborůvky, Údolní, V Zaryjach, Větrná, Vratká, Vřesová, Zahrádkářská, Záhumenková, Zákostelí, Zámečnická, Zemědělská, Zřídelní,

Formanská: všechna lichá orientační č. 1b, 1c, 3, 3a, 25-31,

Hraniční: všechna lichá orientační č. 1-19,

Mezidolí: všechna lichá orientační č. 1-27,

Padlých hrdinů: všechna lichá orientační č. 1-25a, všechna sudá orientační č. 2-8b,

Selská: všechna lichá orientační č. 1-29, všechna sudá orientační č. 10-38.

 

 

 

(6) Školský obvod Havířov-Životice je vymezen pro spádovou mateřskou školu:

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, se

sídlem: 736 01 Havířov-Životice, U Křížů 150/2

 

Školský obvod Havířov-Životice tvoří níže uvedené celé ulice a části ulic s vybranými orientačními čísly:

K Přehradě, Michníkova, Na Dolanech, Na Osinách, Na Polanech, Olšová, Ovocná, Podélná, Přátelství, Severní, U Křížů, U Stavu, Zelená,

Hraniční: všechna sudá orientační č. 2a-22,

Padlých hrdinů: všechna lichá orientační č. 27-95, všechna sudá orientační č. 10-72.

 

 

(7) Školský obvod Havířov - Prostřední Suchá je vymezen pro spádovou mateřskou školu:

Mateřská škola Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, se

sídlem: 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, U Topolů 688/3

 

Školský obvod Havířov - Prostřední Suchá tvoří níže uvedené celé ulice a části ulic s vybranými orientačními čísly:

Budovatelů, Cihelní, Fryštátská, Havířská, Hornická, Hornosušská, Hořanská, Jarní, Kapitána Jasioka, Lesácká, Lísková, Malá, Modřínová, Na Bělidle, Na Jitřence, Na Michalůvce, Na Pavlasůvce, Nový Svět, Obvodová, Osadní, Pěkná, Plynárenská, Podolkovická, Povoznická, Protější, Před Tratí, Říjnová, Sousední, Stará, Starý svět, Středová, Travná, U Garáží, U Hřiště, U Lékárny, U Modlitebny, U Pískovny, U Plnírny, U Pošty, U Skleníků, U Splavu, U Topolů, Úzká, Veveří, Vodní, Zručná, Životická,

Dělnická: všechna lichá orientační č. 35-99, všechna sudá orientační č. 30-92.

 

 

(8) Školský obvod Havířov-Město a Havířov-Šumbark je vymezen pro spádovou mateřskou školu:

Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, se sídlem: 736 01 Havířov-Šumbark, Petřvaldská 262/32,

odloučené pracoviště MŠ Místní, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, Místní 355/3,

odloučené pracoviště MŠ Sadová, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, Sadová 232/3

 

 

Školský obvod Havířov-Město a Havířov-Šumbark tvoří níže uvedené celé ulice a části ulic s vybranými orientačními čísly:

1. máje, A.S. Puškina, Akátová, Alšova, Anglická, Antala Staška, Astronautů, Atriová, Beethovenova, Beskydská, Bieblova, Bludovická, Boženy Němcové, Čajkovského, Čapí hnízdo, Česká, Československé armády, Dobrovského, Dr. Janského, Dukelská, Dvořákova, E.F. Buriana, Edisonova, Eduarda Urxe, Emy Destinnové, Erbenova, Evžena Rošického, Fibichova, Garážnická, Generála Svobody, Gogolova, Gorkého, Gustava Klimenta, Hakenova, Haškova, Heleny Malířové, Hlavní třída, Horní, Horymírova, Hřbitovní, Husova, Hybešova, Chopinova, Chrpová, J. A. Komenského, Jana Švermy, Jana Wericha, Jana Žižky, Janáčkova, Jaroslava Seiferta, Jarošova, Jaselská, Jedlová, Jilemnického, Josefa Hory, Jožky Jabůrkové, Jungmannova, K Zámečku, K.V. Raise, Kapitána Nálepky, Kapitána Vajdy, Karla Čapka, Karvinská, Klidná, Klimšova, Kochova, Kolmá, Komunardů, Konzumní, Koperníkova, Korunní, Krátká, Křižíkova, Ladova, Lašská, Lázeňská, Letní, Lidická, Lípová, Lomená, Máchova, Majakovského, Makarenkova, Mánesova, Marie Pujmanové, Marie Majerové, Marušky Kudeříkové, Marxova, Matuškova, Mickiewiczova, Mírová, Místní, Mladé Gardy, Mládí, Moravská, Moskevská, Mozartova, Na Důlňáku, Na Fojství, Na Kremplách, Na Parceli, Na Prostředňáku, Na Schodech, Na Spojce, Na Špici, Na Vyhlídce, Nákupní, nám. Republiky, nám. T.G. Masaryka, Národní třída, Nedbalova, Nerudova, Nová, Obránců míru, Odboje, Odlehlá, Okružní, Olbrachtova, Opletalova, Orlí, Osadnická, Ostravská, Ostrovského, Osvoboditelů, Otevřená, Palackého, Pavlovova, Petřvaldská, Podlesní, Polní, Požárnická, Příčná, Purkyňova, Radniční, Resslova, Rossenbergových, Rovná, Růžová, Řadová, S.K. Neumanna, Sadová, Slepá, Slezská, Slovanská, Slovenského národního povstání, Smetanova, Smrková, Sokolská, Spádová, Staniční, Stavbařská, Střední, Sukova, Svatopluka Čecha, Svornosti, Sýkorova, Šenovská, Šípková, Široká, Školní, Šmeralova, Švabinského, Tesařská, Tichá, Tolstého, Tovární, Třeneckého, Turgeněvova, Tylova, U Jelena, U Jeslí, U Koupaliště, U Lesa, U Letního kina, U Motelu, U Nádraží, U Parkoviště, U Stromovky, U Školky, U Tesly, U Točny, U Závor, Učňovská, Uzavřená,

V Zahradách, V Parku, V.K. Klicpery, Vančurova, Vardasova, Vedlejší, Vítězná, Vítězslava Nezvala, Výletní, Wolkerova, Zahradní, Zednická, Zvonková, Žákovská, Železničářů,

Dlouhá třída: všechna lichá orientační č. 1-71, všechna sudá orientační č. 2-30,

Dělnická: všechna lichá orientační č. 1-33, všechna sudá orientační č. 14-22,

Formanská: všechna lichá orientační č. 1, 1a, 5-23,

všechna sudá orientační č. 2-26a,

17. listopadu: všechna lichá orientační č. 1-39,

Mezidolí: všechna sudá orientační č. 2-24,

Na Nábřeží: všechna lichá orientační č. 1-141, všechna sudá orientační č. 2-4,

Selská: všechna lichá orientační č. 33-77, všechna sudá orientační č. 46-56.

 

 

(9) Školský obvod Havířov-Šumbark a Havířov - Dolní Suchá je vymezen pro spádovou mateřskou školu:

Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 23/404, příspěvková organizace, se sídlem:

736 01 Havířov-Šumbark, Moravská 404/14

odloučené pracoviště MŠ U Školy, se sídlem: 735 64 Havířov - Dolní Suchá, U Školy

145/17.

 

Školský obvod Havířov-Šumbark a Havířov - Dolní Suchá tvoří níže uvedené celé ulice:

Akátová, Anglická, Boženy Němcové, Čapí hnízdo, Dr. Janského, Dukelská, Emy Destinnové, Generála Svobody, Heleny Malířové, Hřbitovní, Chatařská, Chrpová, Jarošova, Jedlová, Kašparkovická, Klimšova, Kochova, Konzumní, Korunní, Krátká, Ladova, Lazecká, Letní, Lidická, Lomená, Marie Pujmanové, Mládí, Moravská, Na Bartošůvce, Na Kopci, Na Kremplách, Na Parceli, Nad Tratí, Nákupní, nám. T.G. Masaryka, Nová, Obránců míru, Odboje, Odlehlá, Okružní, Opletalova, Orlí, Orlovská, Osadnická, Ostravská, Petřvaldská, Pod Svahem, Podlesní, Polní, Požárnická, Prachatická, Růžová, Řadová, Slovenského národního povstání, Smetanova, Smrková, Sokolská, Střední, Sýkorova, Šachetní, Šenovská, Šípková, Školní, Šumbarská, Tovární, U Dvora, U Jelena, U Jeslí, U Nádraží, U Obory, U Parkoviště, U Školy, U Tesly, U Točny, U Závor, Učňovská, V.K. Klicpery, V Zahradách, Vedlejší, Výletní, Wolkerova, Zahradní, Závodní, Zvonková.

 

Čl. 5

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení na úřední desce Magistrátu města Havířova.

 

 

 

Mgr. Jana Feberová v.r.

primátorka města

 

 

 

Bc. Alena Zedníková v.r.

náměstkyně primátora pro sociální rozvoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21. 12. 2016

 

Sejmuto z úřední desky dne: 6. 1. 2017